Julien SA's Finishing Machining Times Slashed From 32 Hours To 14 Julien SA's Finishing Machining Times Slashed From 32 Hours To 14 Julien SA's Finishing Machining Times Slashed From 32 Hours To 14 Julien SA's Finishing Machining Times Slashed From 32 Hours To 14

WORKNC 2019 R1

Phiên bản mới nhất của WORKNC cho phép người dùng thoát khỏi những ràng buộc từ các hình dạng tool, cắt giảm đến 74% thời gian chu kỳ sản xuất.

Advanced Toolform Parallel Finishing

Một chiến lược mới gọi là Z-Level Finishing sử dụng công nghệ Advanced Toolform đã xuất hiện ở phiên bản 2019R1 – WORKNC. Nó cho phép sử dụng barrel cutters hoặc kết hợp lens & barrel cutter giúp cắt sâu & rộng hơn ở trục Z-axis, từ đó giảm thời gian gia công và nâng cao chất lượng bề mặt. 
 

Global Roughing - Bottom Allowance

Thêm một thông số mới được tích hợp vào đường chạy dao Global Roughing ở phiên bản WORKNC 2019R1. 
Ngoài tham số Lượng dư gia công truyền thống (stock allowance), giờ đây ta có thể xác định Lượng dư mặt đáy (Bottom allowance). Đó là một lượng dư khác được tính theo mũi của dụng cụ cắt có giá trị tuyệt đối tính theo các bề mặt ngang. Trên mặt đứng và nghiêng, lượng dư (allowance) nằm giữa hai giá trị: Stock Allowance và Bottom Allowance. 
 

Contour Remachining Z-High Z-Low Limitation

Ở các phiên bản WORKNC trước đây, việc xác định các level khác nhau để gia công trên trục Z là điều không thể. Tuy nhiên, phiên bản 2019R1 đã bổ sung option này, sử dụng các thông số Z-step option.

 

Wall Machining Improvements | Cutter Compensation

Bây giờ ta có thể tạo ra các code bù dao trong file NC Postprocess. Một option “Use Cutter Compensation” đã được bổ sung vào mục chứa các thông số riêng của menu Toolpath.

Wall Machining Improvements | Lead-In/Out Minimum Radii

Ngoài thông số “Radius”, thông số “Minimum Lead-In/Out Radius” đã được thêm vào phần Cutter Movements.
Thông số này đảm bảo một hình cung được tạo ra ở đầu và cuối của mỗi pass và có thể áp dụng đặc biệt là cho chức năng chính xác của option “Cutter Compensation”.
Các phép tính đường chạy dao bước đầu sẽ thử tạo radial lead-ins/outs tương ứng với giá trị bán kính tiêu chuẩn. Nếu như không thể tạo do va cạm hoặc không đủ không gian, đường chạy dao sẽ tạo ra một vòng cung tương ứng với giá trị bán kính tối thiểu – Minimum radius.

Wall Machining Improvements | Cutter Compensation

Chức năng “Cusp Height Management” có sẵn ở chu trình gia công thô Global Roughing, giờ đã được bổ sung vào đường chạy dao Waveform Roughing.
Chức năng này đã được triển khai để tránh các nguy cơ công cụ cắt hỏng hóc do phần phôi dư thừa bị bỏ lại trên chi tiết. 

Die Flats Roughing | Roughing Model

Option “Use Roughing Model” đã được bổ sung vào đường chạy dao chu trình “Die Flats Roughing” và sẵn sàng khi Các thông số “Roughing Activation Parameters” được kích hoạt suốt quá trình kích hoạt hình học.  

Tangent to Curve Toolpath | Bottom up Machining

Giờ bạn có thể thiết lập một giá trị Z-Step âm khi chọn option “Toolpath starts on the Curve” ở  hộp thoại: “Curve Machining Z Movement”. 
Thao tác này có tác dụng để bắt đầu quá trình gia công từ bên dưới đường đặc tính đã được xác định bởi khoảng cách được chỉ thị bởi tham số Total Machining Depth tính về phía đường đặc tính đó.

Thread Milling | Lateral Passes

Có thể bổ sung lateral passes vào operation “Thread Milling by Contouring” của một đường chạy dao gia công lỗ thủ công. Điều này cho phép bạn thực hiện gia công thread với các tapping tool bằng cách áp dụng một số lateral passes.

Cutter Compensation Activation / Deactivation

Chức năng “Cutter Compensation” giờ có thể được mở hoặc đóng trong các đường chạy dao 2.5 trục: “Tangent to Curve”, “Curve Remachining” & “Chamfering”, bằng cách bổ sung check-box “Use Cutter Compensation” trong phần “Cutter Compensation” ở khu vực tham số riêng cho đường chạy dao.
Nghĩa là người dùng giờ chỉ việc xác định một file “Postprocessor Configuration” trong khi ở các phiên bản trước việc này là không thể.

Tapping - Helical Lateral Lead-in

Một option mới cho helical lead-ins đã được bổ sung vào phiên bản WORKNC  mới nhất này. Option này được đưa vào hộp thoại Cutter Movements, đã được tích hợp, cho phép sử dụng các dụng cụ cắt chuyên dụng như: Hiachi’s Epoch Direct Thread Mills để thực hiện các quá trình “contour threading” mà không cần các lỗ khoan dẫn hướng.

Dynamic Collision Check

Option “Perform Tool Holder Collision Detection during Calculations” giờ có sẵn ở các đường chạy dao liên quan. Option này, từng có mặt ở hộp thoại “Tool Holder Collision Detection Parameters” ở các version trước đó, giờ đã được gỡ bỏ.

WORKPLAN Job ID Referencing

WORKNC 2019R1 có thể tiếp cận database WORKPLAN. Nó cho phép người dùng khôi phục các Job ID trực tiếp từ database WorkPlan khi ứng dụng được cài đặt trên customer site. 

Parallel Calculations Improvement

Một thông số mới được bổ sung vào cửa sổ “Toolpath Calculations”  ở hộp thoại “Software Configuration”. Thông số này, số giây để chờ sau khi bắt đầu  một phép tính mới trước khi đánh giá lại RAM sẵn có, đã được bổ sung để khởi chạy các phép tính mới hiệu quả hơn.

CAD - CAM Tessellation Consistency

Các tessellation procedures cho CAD và CAM sử dụng các quy trình khác nhau. Diễn biến có thể như sau: sau khi kích hoạt Workzone, tất cả bề mặt dường như được tải và hiển thị chính xác, nhưng trong thực tế một bề mặt có thể bị thiếu trên mô hình tính toán. 
Một công cụ chẩn đoán có thể được kích hoạt hoặc hủy kích hoạt ở giao diện “Software Configuration” đã được tạo ra ở version này cho phép người dùng được thông báo nếu có sự cố xảy ra.

Tool Orientation Verification on Incremental NC Machines

Một feature xác minh hướng mới đã được bổ sung vào chức năng Tool Orientation. Feature này có thể rất hữu ích cho việc kiểm tra chính xác hướng tool trên các mặt được chọn khi máy NC được dùng để phay. 
Điều này cũng có nghĩa là kiểm tra hướng tool có thể tiết kiệm thời gian bằng cách phát hiện các lỗi trước khi chạy các phép tính đường chạy dao và postprocessors so với các phiên bản trước đó.