WORKNC 3 + 2 Axis MachiningWORKNC 3 + 2 Axis MachiningWORKNC 3 + 2 Axis MachiningWORKNC 3 + 2 Axis Machining

PDFWORKNC 3X Positional License

Tập trung sức mạnh vào bộ công cụ lập trình, WORKNC 3X Positional License dễ dàng sử dụng trong khi vẫn có những chức năng chuyên sâu .

License này có tất cả tính năng tiết kiệm thời gian của WORKNC 3X License, ngoài ra nó có thể tạo đường chạy dao 3 + 2 liền mạch. Được thiết kế dùng cho máy nhiều trục, đường chạy dao 3 + 2 kết hợp các chương trình 3-trục và trục bổ sung . Chức năng View Machining này cũng có thể dùng cho gia công 3 truc khi cần tháo kết nối và xác định lại vị trí gia công trên bàn máy .

Các tính bổ sung của license này gồm có khả năng tạo ra nhiều gốc gia công , sử dụng các mô hình phôi 3D  tự động cập nhật và lưu tại một số điểm khác nhau trong suốt quá trình lập trình.

Các tính năng:

  • Có thể dùng tất cả tính năng của WORKNC 3X License
  • Có thể tạo nhiều gốc gia công
  • 3+2 Machining
  • 3D Stock Model
 

Nhấn vào để xem biểu đồ so sánh Phay

Nhấn vào để xem biểu đồ so sánh Phay 2.5

Nhấn vào để xem biểu đồ so sánh Gia công thô

Nhấn vào để xem biểu đồ so sánh 3X Finishing