WORKNC CAD TranslatorsWORKNC CAD TranslatorsWORKNC CAD Translators

PDFWORKNC CAD License

WORKNC CAD License vừa hỗ trợ các thao tác dữ liệu CAD, vừa giảm thiểu hoặc loại bỏ khó khăn về quản lý dữ liệu giữa thiết kế và shopfloor.

WORKNC gồm các định dạng file trung lập phổ biến như Parasolid, SOLIDWORKS®, VISI, IGES, STEP và STL. Không ngừng phát triển để mang đến hiệu suất và độ tin cậy tối đa, WORKNC's direct translator có thể mở được hầu hết các loại CAD hiện có .

Các tính năng:

  • Đọc file CAD mà không phải mua hệ thống CAD khác
  • Loại bỏ các vấn đề khi chuyển đổi hoặc mất dữ liệu của khác hàng
  • Gia công trực tiếp từ file  CAD
  • Mở bản vẽ CAD trên module WORKNC  CAD để thay đổi theo yêu cầu gia công
 

Nhấn vào đây để xem biểu đồ so sánh