WORKNC Consumer ElectronicsWORKNC Consumer Electronics

Điện tử gia dụng

Điện tử gia dụng là ngành yêu cầu thiết kế tốc độ cao và mô hình hữu cơ. Vòng đời sản phẩm điện tử gia dụng khá ngắn, nên thời gian đưa sản phẩm ra thị trường rất được chú trọng. Do vậy, Giải pháp CAD CAM WORKNC là lựa chọn số 1 khi giúp ngành giảm đáng kể tiến độ với phần mềm tin cậy và thời gian tính toán nhanh và khả năng gia công cao tốc.
 
Với giải pháp WORKNC Auto 5 có 1 không hai, nhà sản xuất sẽ dễ dàng cắt hình khối phức tạp trực tiếp từ dữ liệu CAD bằng 5 trục. Ngoài ra, khả năng tự động tạo ra đường gia công 5 trục cùng việc sử dụng đường cắt ngắn, cũng giúp các công ty có thể giảm số lượng cài đặt và tạo ra sản phẩm nhanh hơn.
 
Mặt khác, các giải pháp WorkC giúp nhà sản xuất đảm bảo tiến độ giao hàng, và có thể dự thảo ngân sách thông qua phần mềm quản lý sản xuất WORKPLAN ERP. Hệ thống này hỗ trợ người dùng báo giá hiệu quả và đạt được mục tiêu phân phối. Ngoài ra, nhà sản xuất cũng theo dõi được chi phí và thời gian qua việc giám sát sản xuất trực tiếp khi đang vận hành.
 
Khả năng đánh giá kết quả thực tế so với mục tiêu dự kiến giúp nhà quản lí đưa ra hành động khắc phục hậu quả đúng đắn khi cần và đảm bảo mức lợi nhuận cao nhất có thể.