Downloads

Brochures Icon

Brochures

Download Brochure tại đây

Case Studies Icon

Customer Case Studies

Đọc những câu chuyện thành công của khách hàng WORKNC để biết những lợi ích phần mềm mang lại cho nhà sản xuất. Bạn có thể chọn các hình ảnh để xem sơ lược về từng câu chuyện và tải bản PDF để in nếu cần.

White Papers

White Papers

Các nội dung hướng dẫn và tài liệu white paper bổ ích về phần mềm CAM đã có sẵn để download theo định dạng PDF. Hãy click vào đường link và tải xuống.