Contact Us

JAVELIN OfficeLiên hệ WORKNC

Bạn cần tìm địa chỉ và thông tin liên hệ chi tiết?  Vui lòng click và xem tại đây

Request Support Icon

Hỗ trợ liên hệ

Trường hợp bạn không thể tìm được thông tin cần biết, hãy gửi một yêu cầu tư vấn đến WORKNC Support Team

Case Studies Icon

Tìm đại lý phân phối 

Tìm thông tin liên hệ của 1 hoặc nhiều đại lý ở mạng lưới đại lý toàn cầu của chúng tôi.

Request Information Icon

Yêu cầu thông tin

Để biết thêm thông tin về dịch vụ sản phẩm của chúng tôi, bạn vui lòng điền vào mẫu Yêu cầu thông tin.

Careers at Hexagon

Hexagon tuyển dụng

Để biết thêm thông tin về cơ hội nghề nghiệp hiện tại của Hexagon, hãy click ở đây.