WORKNC FeaturesWORKNC FeaturesWORKNC FeaturesWORKNC Features

PDFTính năng khác

WORKNC được biết đến với nhiều chức năng tự động và đặc biết là rất dễ sử dụng .
Các chức năng này của WORKNC giúp người dùng có thể tạo ra các đường chạy dao một cách dễ dàng và tự động.
 

Automatic Geometry Preparation

  • Không giới hạn kích thước và số lượng bề mặt
  • Phát hiện các khu vực không gia công
  • Xử lý bề bị lỗi 
  • Xử lý các bề mặt không liên tục
  • Xử lý bề mặt xếp chồng
  • Liên kết tất cả thành phần trên bề mặt
  • Kiểm tra va chạm trên góc và cạnh bề mặt.
 

Tính toán Batch Mode

Không giống các giải pháp CAM khác: khóa toàn bộ giao diện người dùng trên một công việc nhất định, WORKNC hoàn toàn linh động, bạn có thể cùng lúc làm nhiều công việc.
 

Phát hiện va chạm đài gá dao

Bạn có thể tự động tạo đài gá dao trong WORKNC, từ đó thông qua các đài gá dao để xác định và kiểm tra va chạm giữa đài gá với chi tiết .
 
WORKNC cho phép bạn tự chọn đài gá dao và khuyên bạn chiều dài dao cần để . Hoặc bạn có thể nhập chiều dài dao, WORKNC sẽ tự động phân chia các đường chạy dao thành các phần hợp lí theo các loại dao bạn sẵn có!
 
Đường chạy dao được điều chỉnh tự động nhằm tránh các va chạm có thể xảy ra giữa đài gá dao và chi tiết , do việc dùng dao ngắn hơn.
 
Giờ đường chạy dao bổ sung có thể được phay với con dao dài hơn .
 

Thư viện dao

Bạn có thể tạo tạo thư viện WORKNC chứa các loại dao (của chính bạn hay của nhà cung cấp), cơ sở dữ liệu của thư viện cho phép bạn có thể định nghĩa những dao mới hoặc quản lý những loại đã có của WORKNC.
 
Nhiều thông số khác có thể được gắn vào mỗi con dao trong thư viện .
 
Người dùng có thể tiết kiệm thời gian và tăng hiệu quả bằng cách tự động tải các thông số này vào menu thông số đường chạy dao hiện tại khi dao được chọn
 

Machining Sequences

Bạn có thể chuẩn hóa quy trình của mình với trình tự gia công tiêu chuẩn của WORKNC.
 
WORKNC sẽ lưu lại những đường chạy dao , kiểm tra va chạm đài gá dao , dung sai, dao etc... Vì vậy bạn có thể sử dụng lặp lại nhiều lần các thông tin cho những công việc tương tự nhau.
 

Bảng cài đặt đường chạy dao

Dữ liệu đầu ra và các file thông tin liên quan tới mỗi dự án được tự động tạo ra trong WORKNC. Bạn có thể điều chỉnh tài liệu đầu ra như mong muốn.
 

STL Files

WORKNC có khả năng đọc nhanh hệ nhị phân, ASCII, file "STL". Trong đó, STL là file thông dụng trong việc tạo mẫu nhanh. WORKNC cũng có thể chỉnh sửa dữ liệu STL để tối ưu hóa việc cắt. Mọi đường chạy dao WORKNC đều được hỗ trợ để gia công dữ liệu scan.
 
Cơ sở dữ liệu scan cũng được hỗ trợ và tối ưu hóa với WORKNC.