Phần mềm WorkNC CAD/CAM - Chức năng gia công Info Icon
Chức năng gia công của WorkNC CAD/CAM- Video và hình ảnh.
Theo dõi tại www.sescoi.com/videosmore

Tham gia Facebook ! Để theo dõi thêm các video và hình ảnh.
https://www.facebook.com/CADCAMsoftware
 

Phần mềm WorkNC CAD/CAM - Chức năng gia công

Phần mềm WorkNC CAD/CAM - Chức năng gia công

Chức năng gia công của WorkNC CAD/CAM- Video và hình ảnh.
Theo dõi tại www.sescoi.com/videosmore

Tham gia Facebook ! Để theo dõi thêm các video và hình ảnh.
https://www.facebook.com/CADCAMsoftware

 
CNC - CAD/CAM Gia công máy bay 2 tầng cánh với WorkNC

CNC - CAD/CAM Gia công máy bay 2 tầng cánh với WorkNC

CNC -Gia công máy bay 2 tầng cánh bằng phần mềm WorkNC CAD/CAM

 
CNC - CAD/CAM Gia công đầu Robot

CNC - CAD/CAM Gia công đầu Robot

CNC - CAD/CAM Gia công đầu Robot.
www.sescoi.com

Tham gia Facebook ! Để theo dõi thêm các video và hình ảnh.
https://www.facebook.com/CADCAMsoftware

 
CAD/CAM - CNC Gia công xe hơi trưng bày Audi RSQ.

CAD/CAM - CNC Gia công xe hơi trưng bày Audi RSQ.

Gia công xe hơi trưng bày trong 3, 3+2 và 5 trục.
Bằng WorkNC CAD/CAM Software.

Tham gia cộng đồng fan CNC:
http://www.facebook.com/CADCAMsoftware

 
CNC -CAD/CAM Gia công giầy ống bằng kim loại với WorkNC

CNC -CAD/CAM Gia công giầy ống bằng kim loại với WorkNC

Gia công giầy ống, bằng kim loại với WorkNC CAD/CAM software.
www.sescoi.com

 
CNC - Automotive CAD/CAM carter mold 5 axis machining

CNC - Automotive CAD/CAM carter mold 5 axis machining

CNC Automotive carter mold machining, with 5 axis Hermle machine, and WorkNC CADM/CAM software, by Sescoi.
AMB 2008

Join us on Facebook ! for more videos and images.
https://www.facebook.com/CADCAMsoftware

 
CNC CAD/CAM Gia công 5 trục thiết bị y tế

CNC CAD/CAM Gia công 5 trục thiết bị y tế

Gia công CNC 5 trục thiết bị y tế.
phay, gia công thô, gia công tinh bằng phần mềm WorkNC CAD/CAM.

 
Đồng hồ Chrono - CNC CAD/CAM - Gia công bởi Makino/Hitachi Tools/WorkNC

Đồng hồ Chrono - CNC CAD/CAM - Gia công bởi Makino/Hitachi Tools/WorkNC

Gia công CNC đồng hồ Chrono bằng máy Makino, công cụ Hitachi và phần mềm WorkNC CAD/CAM.
Phay, Gia công thô, Gia công tinh.

Tham gia Facebook ! Để theo dõi thêm video và hình ảnh.
https://www.facebook.com/CADCAMsoftware

 
CAD/CAM-CNC - Gia công 5 trục bánh công tác/Tuabin

CAD/CAM-CNC - Gia công 5 trục bánh công tác/Tuabin

Gia công 5 trục bánh công tác/Tuabin của máy bay.
Phay, gia công thô, gia công tinh với phần mềm WorkNC CAD/CAM.

Tham gia Facebook ! Để theo dõi thêm video và hình ảnh.
https://www.facebook.com/CADCAMsoftware

 
CAD/CAM- CNC - Gia công 5 trục xe hơi trưng bày

CAD/CAM- CNC - Gia công 5 trục xe hơi trưng bày

Gia công 5 trục CNC xe hơi trưng bày.
Phay, gia công thô, gia công bán hoàn thiện, bằng WorkNC CAD/CAM.
Tham gia Facebook ! Để theo dõi thêm video và hình ảnh.
https://www.facebook.com/CADCAMsoftware

www.sescoi.com

 
Kabuto - CAD/CAM CNC gia công mũ bảo vệ Samurai với Tomco/WorkNC

Kabuto - CAD/CAM CNC gia công mũ bảo vệ Samurai với Tomco/WorkNC

Kabuto, mũ bảo vệ Samurai gia công bởi Tomco với phần mềm CAM/CAD WorkNC -Sesscoi.
Tham gia Facebook ! Để theo dõi thêm video và hình ảnh.
https://www.facebook.com/CADCAMsoftware

 
CNC - CAD CAM gia công 5 trục up fairing của xe đua công thức 1 (F1) -Zimmermann

CNC - CAD CAM gia công 5 trục up fairing của xe đua công thức 1 (F1) -Zimmermann

Gia công 5 trục up fairing của xe đua công thức 1 (F1),
Máy Zimmermann và phần mềm WorkNC CAD/CAM - Sescoi.
Euromold 09

Tham gia Facebook ! Để theo dõi thêm video và hình ảnh.
https://www.facebook.com/CADCAMsoftware

 
CNC CAD/CAM Gia công 5 trục S-Curve -Zimmermann

CNC CAD/CAM Gia công 5 trục S-Curve -Zimmermann

Gia công phần S-curve với máy 5 trục Zimmermann.
Phần mềm WorkNC CAD-CAM của hãng Sescoi

 
Phay/gia công CNC mẫu Biathlon Cross

Phay/gia công CNC mẫu Biathlon Cross

CNC - Phay/Gia công từ 2-5 trục từ phần mềm WorkNC,CAD/CAM (Sesscoi)
Gia công mẫu Biathlon cross.