WORKNC Special MachinesWORKNC Special Machines

Máy đặc biệt

Hệ thống máy đặc biệt có thiết kế và cấu tạo độc đáo. Đối với một số ứng dụng, Hệ thống máy có thể bao gồm hàng ngàn thành phần phục vụ quy trình phức tạp.WORKPLAN  cung cấp giải pháp ERP. Phần mềm hoạt động trực tiếp từ thiết kế CAD, xây dựng một cấu trúc thành phần và kiểm soát hoạt động mua bán, thầu phụ và sản xuất cũng như kiểm soát thay đổi thiết kế.
 
Phân tích đường tới hạn của dự án nêu rõ các quy trình quan trọng nhất và ngày hoàn thành dự kiến, cảnh báo trước thời gian vượt mức. Hệ thống WORKPLAN ERP cũng theo dõi được chi phí hàng mua và hàng sản xuất. Chi phí có thể được so sánh  với ngân sách dự kiến để xác định được khu vực cần chú ý như các quy trình sản xuất. Nhờ các công cụ này, nhà quản lý sẽ nắm được tình trạng của dự án một cách nhanh chóng, do vậy họ dễ dàng đưa ra quyết định dựa trên thông tin mở rộng lưu trên hệ thống, từ đó hoàn thành xây dựng máy móc đúng giờ, đúng ngân sách.
 
Trong lĩnh vực gia công các thành phần, nhà sản xuất có thể cải thiện năng suất bằng WORKNC, họ có thể nhập thiết kế và chuẩn bị sản xuất ở WORKNC-CAD. Sau đó, lập trình CNC đơn giản qua lộ trình gia công 2 trục, 3 trục và 5 trục. Các lộ trình được thiết kế để tối đa hóa hiệu suất công cụ gia công và sản xuất ra thành phần chất lượng cao, chính xác. Được sử dụng cùng nhau, WORKPLAN và WORKNC sẽ giúp nhà sản xuất máy đặc biệt đạt lợi nhuận và mục tiêu giao hàng.