Advanced processing

Advanced Parallel processing

Với khả năng tinh toán của máy trạm hiện nay, Việc xử lý song song các quá trình giúp người dùng tính được tới 4 đường chạy dao cho mỗi workzone cùng một lúc. Do đó, mất ít thời gian đề chờ quá trình tính toán trước kết thúc và có nhiều thời gian để tạo toolpath mới . Chức năng này đã được thêm vào trong tất cả license với một hợp đồng bảo trì hiện hành.

Các tính năng :

  • Tốc độ tính mỗi workzone nhanh hơn 4 lần
  • Quản lý quá trình tính tự động
 

Nhấn vào đây để xem biểu đồ so sánh