WORKNC 5 Axis MachiningWORKNC 5 Axis MachiningWORKNC 5 Axis MachiningWORKNC 5 Axis MachiningWORKNC 5 Axis Machining

PDFMô đun WORKNC 5 trục

Phần mềm WORKNC loại bỏ tính phức tạp của gia công 5 trục, từ đó mang lại nhiều lợi ích của gia công 5 trục cho người dùng. Bên cạnh đó, WORKNC 5 trục là phần mềm mạnh mẽ, dễ lập trình và được tích hợp khả năng tránh va chạm.

Với WORKNC, Lập trình 5 trục trở nên dễ dàng, an toàn và đáng tin cho phép bạn  bạn có thể tự động tạo ra đường chạy dao 5 trục cho công việc của bạn .

Các tính năng:

  • Tạo ra đường chạy dao hiệu quả
  • Dễ dàng chuẩn bị đường chạy dao dựa trên đường, vùng giới hạn hoặc bề mặt.
  • Hoàn chỉnh mô phỏng
  • Chiến lược chuyên biệt cho các ứng dụng riêng như cắt đứt, gia công hốc, ống và cánh, bánh công tác và cắt laser
 

Nhấn vào để xem biểu đồ so sánh