WORKNC 5 Axis MachiningWORKNC 5 Axis MachiningWORKNC 5 Axis MachiningWORKNC 5 Axis MachiningWORKNC 5 Axis Machining

PDFModule WORKNC Auto5

WORKNC Auto 5 là một cuộc cách mạng và cải tiến độc đáo trong lĩnh vực gia công 5 trục. Người dùng có thể tự động tạo ra đường chạy dao 5 trục dựa trên đường chạy dao 3 trục hiện có, đồng thời theo dõi những chuyển động riêng của trung tâm phay 5 trục được chọn.

WORKNC Auto 5 tự động tạo ra đường chạy dao 5 trục va chạm tự do từ đường chạy dao 3 trục có sẵn, cho phép sử dụng đường cắt ngắn và cứng, giúp hoàn thành nhiều công việc chỉ trong 1 thiết lập, giảm số hoạt động đốt điện cực cần thiết để hoàn thành một chi tiết.

Các tính năng:

  • Tạo đường chạy dao hiệu quả
  • Auto 5: Tự động chuyển đổi từ đường chạy dao 3 trục thành 5 trục
  • Hoàn thiện mô phỏng
  • Chiến lược chuyên biệt cho các ứng dụng đặc trưng như cắt đứt , hốc , gia công ống và cánh, bánh công tác và cắt laser
 

Nhấn vào để xem biểu đồ so sánh