WORKNC 2D & Hole MachiningWORKNC 2D & Hole MachiningWORKNC 2D & Hole Machining

PDFWORKNC 2D License

Với những chi tiết 2D đơn giản , WORKNC có những đường chạy dao 2D thông minh . Đường chạy dao 2D trên các đường cong hoặc các bề mặt được kết hợp với các chức năng lập trình lỗ tự động và bằng tay để cung cấp một giải pháp hoàn chỉnh cho các chi tiết 2D, hoặc bất kỳ và tất cả các nhu cầu khoan lỗ bậc .

Với License WORKNC 2D , bạn sẽ có sức mạnh và độ tin cậy của đường chạy dao global roughing, 2D trên đường cong hoặc bề mặt, và các chức năng lập trình gia công lỗ tự động và bằng tay trong cùng 1 gói.

WORKNC gồm chức năng gia công theo đườngo 2D trực tiếp từ các đối tượng 2D độc lập hoặc các đường cong tách từ các mô hình 3D. Để lập trình nhanh hơn, nhiều chức năng 2D có thể được thực hiện trực tiếp trên bề mặt mà không cần phải tách đường từ chi tiết.

Các tính năng

  • Hoàn hảo cho các chi tiết ít phức tạp và chi tiết 2D
  • Gồm chức năng phay đường cong và bề mặt
  • Gồm có license WORKNC CAD 
  • Tạo các chu trình khoan hoàn toàn tự động
  • Có các chu trình khoan lỗ sâu và lỗ giao nhau
 

Xem biểu đồ so sánh Phay

Xem biểu đồ so sánh Phay 2.5 trục

Xem biểu đồ so sánh Gia công thô