Nghiên cứu tình huống | Đọc về khách hàng của chúng tôi

 

WorkNC cung cấp giải pháp tối ưu cho nhà sản xuất thiết bị phụ trợ cho ngành ô tô - Persico

Là một nhà cung ứng dụng cụ phụ trợ cho ngành công nghiệp ô tô, Bộ phận Ô tô của tập đoàn Persico Group tạo ra các giải pháp đảm bảo các công đoạn hoàn thiện quan trọng.

 

WORKNC giúp giảm thời gian gia công khuôn tạo mẫu 2.5 lần

Một công ty sản xuất phụ kiện cho ngành thuyền buồm và lướt sóng đã đạt mức nhanh gấp 2,5 lần so với trước bằng phần mềm WorkNC CAM của hãng Vero Software.