Nghiên cứu tình huống | Đọc về khách hàng của chúng tôi

 

WORKNC giúp giảm thời gian gia công khuôn tạo mẫu 2.5 lần

Một công ty sản xuất phụ kiện cho ngành thuyền buồm và lướt sóng đã đạt mức nhanh gấp 2,5 lần so với trước bằng phần mềm WorkNC CAM của hãng Vero Software.

 

Khám phá bí ẩn vũ trụ với WORKNC

Một tổ chức nghiên cứu tại Thụy Điển đã dùng các chi tiết cơ khí sản xuất bởi WorkNC để nghiên cứu cấu trúc của vũ trụ.