WORKNC Licenses

WORKNC CADCAM

WORKNC Viewer

WORKNC Viewer, cho phép mở một workzone và xem được nội dung của nó .

WORKNC CADCAM

WORKNC Shop Floor Editor

WORKNC Viewer có thể xuất chương trình . WORKNC Viewer cho phép bạn mở một workzone và xem được nội dung của nó , cũng như tạo dữ liệu NC từ những tính toán quá trình tính toán đã có .

WORKNC CADCAM

WORKNC CAD License

Bản quyền WORKNC CAD cho phép thao tác dữ liệu CAD.

WORKNC CADCAM

WORKNC 2D License

Bản quyền WORKNC 2D  với toàn bộ đường chạy dao 2 ½ trục cùng các đường gia công thô . Bạn có thể mở 5 cửa sổ Preparation, 5 cửa sổ CAD và 1 cửa sổ Calculation

WORKNC CADCAM

WORKNC 2D Positional License

Bản quyền WORKNC 2D với  toàn bộ đường chạy dao 2 ½ trục, gia công thô và cả 3+2 trục . Bạn có thể mở 5 cửa sổ Preparation, 5 cửa sổ CAD, 1 cửa sổ Calculation.

WORKNC CADCAM

WORKNC 3X License

WORKNC Limited 3X License, với toàn bộ đường chạy dao 2 ½ trục,15  đường chạy dao tinh  3 trục , cộng với Flat Surface và Global Roughing, bạn có thể mở một lúc 5 cửa sổ Preparation, 5 cửa sổ CAD, 1 cửa sổ Calculation.

WORKNC CADCAM

WORKNC 3X Positional License

WORKNC Limited 3X License, với tất cả đường chạy dao 2 ½ trục, với 15 đường chạy dao tinh  3 trục, cộng với Flat Surface và Global Roughing, 3+2 Positioning. Gồm có 5 cửa sổ Preparation, 5 cửa sổ CAD, 1 cửa sổ Calculation.

WORKNC CADCAM

WORKNC Full 3X License

WORKNC Full 3X License, với tất cả đường chạy dao. Gồm có 5 cửa sổ Preparation, 5 cửa sổ CAD, 1 cửa sổ Calculation

WORKNC CADCAM

WORKNC Full License

WORKNC Full 3X License, với tất cả đường chạy dao có thể mở một lúc 5 cửa sổ Preparation, 5 cửa sổ CAD, 1 cửa sổ Calculation

WORKNC WORKXPLORE

WORKNC WORKXPLORE

WORKNC WORKXPLORE là công cụ lí tưởng cho việc hiển thị trực tiếp và đánh giá các file 3D CAD mà không cần ứng dụng CAD gốc. WORKXPLORE rất trực quan và sử dụng, được thiết kế cho người không chuyên và những người dùng có kinh nghiệm thích khám phá bất cứ loại file 2D/3D CAD nào.