WORKNC Toolpath ViewerWORKNC Toolpath ViewerWORKNC Toolpath ViewerWORKNC Toolpath Viewer

PDFWORKNC Viewer

Lập trình NC có thể thực hiện tại công xưởng hay một đơn vị lập trình riêng biệt, nhưng nếu công xưởng có thể tải dữ liệu CAM thì đó luôn là một lợi thế.

WORKNC Toolpath Viewer cho phép người vận hành có thể tải, phân tích, và mô phỏng chương trình CAM trước khi chạy trên máy . Viewer còn cung cấp nhiều thông tin hơn trên các phiếu gia công, do đó góp phần giảm hoặc loại bỏ sự ngắt quãng khi chương trình khởi động và chạy.

Các tính năng:

  • Hiển thị và mô phỏng đường chạy dao
  • Hiển thị tình trạng phôi trước và sau mỗi nguyên công.
  • Thực hiện mô phỏng gia công và kiểm tra va chạm
  • Không cần giấy
  • Miễn phí một WORKNC license để xem chi tiết
 

Nhấn vào đây để xem các biểu đồ so sánh


/feature-chart-testing