WorkNC 3X Info Icon
WorkNC 3X - Chức năng CAM 3 trục cao cấp với mức giá trung bình.
 

WorkNC 3X

WorkNC 3X

WorkNC 3X - Chức năng CAM 3 trục cao cấp với mức giá trung bình.

 
WorkNC Auto5

WorkNC Auto5

Video dài 3 phút về mô đun WorkNC Auto-5.
Mô đun WorkNC Auto5 tự động chuyển cutterpaths từ 3 trục đến 5 trục, tự động xoay dao để tránh va chạm đài gá.

Với Auto 5, bạn có thể hoàn thành các chi tiết bằng các dao/công cụ ngắn hơn, và phay sâu hơn, gần như bỏ qua các hoạt động EDM.

 
Dynamic Stock Model - Short Version

Dynamic Stock Model - Short Version

Video giới thiệu về WorkNC Dynamic Stock Model.

 
Dynamic Stock Model - Long Version

Dynamic Stock Model - Long Version

Video giới thiệu phiên bản đầy đủ WorkNC's Dynamic Stock Model. Đây là long version của một đoạn video từng công bố trước đây về Stock Model.

 
Lập trình WorkNC 3+2

Lập trình WorkNC 3+2

Lập trình 3+2 trục trên WorkNC cũng dễ dàng như việc lập trình 3 trục. Video này chỉ ra những cách lập trình 3+2 trục khác nhau trên phần mềm WorkNC.