WORKNC Add-ons

WORKNC CADCAM

WORKNC Auto5 Module

Module WORKNC Auto5 (dành cho hệ thống 3X Positional) cho phép chuyển đổi đường chạy dao từ 3 trục thành 5 trục, để tránh các va chạm.

WORKNC CADCAM

WORKNC 5 Axis Module

Module WORKNC 5 trục (dành cho hệ thống 3X Positional) cho phép tạo ra đường chạy dao 5 trục.

WORKNC CADCAM

WORKNC Robot

Mô đun Robot với khả năng mô phỏng và chỉnh sửa đường chạy dao có thể điều khiển mọi loại Robot. WORKNC Robot sử dụng toàn bộ đường chạy dao WORKNC cho các hoạt động gia công, edge hardening, hàn xì và đánh bóng. 

SMIRT

SMIRT

SMIRT là phần mềm 3D CAM mạnh mẽ, tạo ra những đường chạy dao gia công công thô và tinh CNC tối ưu từ các hình khối phức tạp bởi tất cả hệ thống tạo mô hình 3D cơ bản.