WORKNC 3 + 2 Axis RoughingWORKNC 3 + 2 Axis RoughingWORKNC 3 + 2 Axis RoughingWORKNC 3 + 2 Axis RoughingWORKNC 3 + 2 Axis Roughing

PDFWORKNC 2D Positional License

Được thiết kế để gia công các chi tiết đơn giản, WORKNC 2D Positional License là một module mạnh mẽ tạo ra các chi tiết chất lượng cao mà không mất đi tính dễ sử dụng.

License này rất lí tưởng trong việc tạo đường chạy dao theo các hướng gia công  (3+2 trục) kết hợp với các chương trình 2D được tạo bởi việc cố định một dao vào 1 vị trí nghiêng). Nó cũng hỗ trợ đầy đủ nhu cầu về khoan lỗ bậc .

WORKNC có những đường chạy dao thô,  2D trên những đối tượng là đường và bề mặt, và các chức năng lập trình lỗ tự động và bằng tay. Phần mềm còn có chức năng gia công đường 2D trực tiếp từ các đối tượng 2D độc lập, hoặc đường tách từ các mô hình 3D.

Để lập trình nhanh hơn, rất nhiều chức năng 2D trên bề mặt khối mà không cần giải nén hình cong.

Các tính năng:

  • Khả năng dùng tất cả tính năng của WORKNC 2D License trong chế độ 3+2
  • Khả năng tạo nhiều gốc gia công
  • 3D Stock Model
 

Xem biểu đồ so sánh Phay

Xem biểu đồ so sánh Phay 2.5 trục

Xem biểu đồ so sánh Gia công thô