WorkNC | CAD CAM cho gia công 2-5 trục Info Icon
Phần mềm WorkNC | CAD CAM gia công 2 - 5 trục. Chuyên dùng để gia công những chi tiết có bề mặt phức tạp , trong các ngành công nghiệp yêu cầu độ chính xác cao như: ô tô, hàng không vũ trụ , khuôn mẫu và khuôn dập. Ngoài ra, sản phẩm còn gồm các ứng dụng khác như: WorkNC Dental , WorkXPlore 3D,cùng giải pháp WorkPLAN-ERP .
 

WorkNC | CAD CAM cho gia công 2-5 trục

WorkNC | CAD CAM cho gia công 2-5 trục

Phần mềm WorkNC | CAD CAM gia công 2 - 5 trục. Chuyên dùng để gia công những chi tiết có bề mặt phức tạp , trong các ngành công nghiệp yêu cầu độ chính xác cao như: ô tô, hàng không vũ trụ , khuôn mẫu và khuôn dập. Ngoài ra, sản phẩm còn gồm các ứng dụng khác như: WorkNC Dental , WorkXPlore 3D,cùng giải pháp WorkPLAN-ERP .

 
Gia công 5 trục mũ bảo hiểm phi công | WorkNC CAD-CAM

Gia công 5 trục mũ bảo hiểm phi công | WorkNC CAD-CAM

Mũ bảo hiểm phi công lái máy bay chiến đấu được gia công bằng phần mềm WorkNC CAD/CAM, trên máy DMG Mori và Hitachi.
Được làm từ 10 khối nhôm, với đường chạy dao 2D, 3 trục, 2+3 trục và 5 trục.
www.worknc.com

 
Gia công dây cài mũ bảo hiểm  phi công| DMG & WorkNC CAD/CAM

Gia công dây cài mũ bảo hiểm phi công| DMG & WorkNC CAD/CAM

WorkNC hợp tác với DMG Mori và Sandvik Coromant trên máy DMU50. Toàn bộ quá trình demo diễn ra từ Tháng 3- 11-15 tháng 4 năm 2016.

 
WorkNC - Dự án PlanetSolar

WorkNC - Dự án PlanetSolar

PlanetSolar là một chiếc thuyền đôi chạy hoàn toàn dựa vào năng lượng ánh sáng mặt trời. Các phần bổ sung có thể tháo rời cho phép nó phơi sáng đến 516m2 bề mặt quang điện (Pin mặt trời) tới mặt trời - Đây sẽ là con tàu chạy bằng năng lượng mặt trời lớn nhất thế giới.

 
CNC - CAD/CAM Gia công máy bay 2 tầng cánh với WorkNC

CNC - CAD/CAM Gia công máy bay 2 tầng cánh với WorkNC

CNC -Gia công máy bay 2 tầng cánh bằng phần mềm WorkNC CAD/CAM

 
Waveform WorkNC 2016

Waveform WorkNC 2016

Trong gia công thô của WorkNC, Waveform với Z-step nhỏ/ Step over lớn và Waveform với Z step lớn / Step over nhỏ .

Global Roughing: 52 phút
Waveform với cùng thông số: cùng thời gian, ít hao mòn dụng cụ cắt hơn
Waveform với Z-step lớn: 20 phút.