WORKNC OverviewWORKNC OverviewWORKNC OverviewWORKNC OverviewWORKNC Overview

PDFCác module chính

Tích hợp CAD & Chức năng phân tích

 • Translators chuẩn : IGES, DXF, STL,
 • Translators trực tiếp: UGS®, Catia® V.4/V.5,V.6 Parasolid® ...
 • Chức năng phân tích khuôn
 • Chức năng mô hình bề mặt 3D,
 • Chức năng vá bề mặt thông minh nâng cao để vá những hốc từ đơn giản đến phức tạp.
 • Nhận dạng tính năng 2D tự động và xác định chu kỳ cho để khoan, lỗ bậc, roa, taro...
 • Chia lõi khuôn mẫu và khuôn dập dập tự động.

Chức năng CAM hiệu suất cao

 • Tự động phát hiện và quản lý chi tiết và giới hạn vùng gia công .
 • Dung dịch tưới nguội và những đường chạy dao tiên tiến được thiết kế cho gia công High Speed Machining.
 • Đầy đủ các cách tạo phôi (block, CAD, STL),
 • Quản lý phôi triệt để cho gia công 3 và 3+2 trục(Cập nhật thời gian thực tế đường chạy dao),
 • Hoàn thiện chức năng kiểm tra va chạm dao và đài gá dao với việc cập nhật phôi tự động tự động
 • Tính năng hiệu chỉnh đường chạy dao linh hoạt
 • Máy mô phỏng 3D ảo và mô phỏng gia công (linh động sửa đổi các điểm và vector),
 • Thư viện dao và đài gá dao đầy đủ (quản lý từng linh kiện của đài gá dao),
 • CAM sheet HTML tự động,
 • Người dùng xác định được trước trình tự gia công tự động,
 • Gia công từ file STL và  lưới điểm ,
 • Tính toán chế độ Batch mode,
 • Bộ  postprocessor thông minh (NURBS, chu kỳ, nội suy cung tròn ...).

Đường chạy dao gia công thô mạnh mẽ và tối ưu

 • Đường chạy dao Global Roughing và Re-roughing được thiết kế và tối ưu hóa cho gia công HSM,
 • Nhiều đường chạy dao chuyên biệt với các chuyển động trochoidal , xoắn ốc và plunge
 • Chiến lược gia công thô áp dụng kiểm tra tránh va chạm tự động dao và đài gá dao cùng với cập nhật phôi tự động,
 • Tự động tính toán và gia công phần còn lại dựa trên phôi tương ứng.

Đường chạy dao tinh mạnh mẽ và tối ưu

 • Hàng loạt đường chạy dao tinh tối ưu cho gia công HSM,
 • Z Level finishing, Planar finishing, Flat surface finishing, Contour finishing, Edge finishing,
 • Hiển thị  3D khu vực vật liệu còn dư,
 • Khả năng chuyển đổi tự động 5 trục
 • Đường chạy dao re-machining tự động gia công lượng vật liệu còn lại với những dao nhỏ hơn .

Đường chạy dao thông minh 2 và 2.5 trục

 • Rất nhiều các chiến lược 2 và 2½ trục,
 • Pocketing, Contouring, Curve machining, Engraving, Rib machining, Facing, Drilling, tapping ...
 • Module khoan tự động,
 • Chức năng tự động phát hiện , lựa chọn trình tự khoan được xác định trước, tự động tạo ra các chu trình khoan, Quản lý khoan lỗ sâu và lỗ giao cắt.
 •  Postprocessor có thể tùy chỉnh

Đường chạy dao tự động và đồng thời 5 trục 

 • Chuyển đổi tự động từ đường chạy dao 3 trục sang 5 trục bằng Auto 5,
 • Rất nhiều đường chạy dao 4 và 5 trục đồng thời,
 • 5 Axis Rolling, Planar finishing, Spiral Blade, Impeller, Tube, Laser ...
 • Phát hiện va chạm và quản lý giới hạn của máy
  .