WORKNC 5 Axis MachiningWORKNC 5 Axis MachiningWORKNC 5 Axis MachiningWORKNC 5 Axis MachiningWORKNC 5 Axis Machining

PDFWORKNC Full License

Hội tụ đầy đủ tính năng mạnh mẽ nhất của WORKNC, Full License là công cụ lập trình mạnh mẽ nhất trong phần mềm WORKNC.

WORKNC Full License mang lại sự linh hoạt, tự động hóa, và chức năng chuyên biệt cao, License này có đầy đủ các tính năng trong Full 3X License, cộng với khả năng gia công 3 + 2 trục . Được thiết kế để tối đa hiệu quả chiến lược gia công, đường chạy dao 3 + 2 trục kết hợp các chương trình 3-trục và trục phụ .

Ngoài ra còn có những chu trình đặc biệt của WORKNC gồm có gia công thô hốc Plunge và Spiral và chu trình gia công tinh 3D và ISO Finishing .

License này còn có khả năng tạo ra nhiều gốc gia công và sử dụng mô hình phôi 3D tự động cập nhật và lưu tại các điểm khác nhau suốt quá trình lập trình.

Các tính năng:

  • Đầy đủ tất cả tính năng của WORKNC 3X License
  • Có thể tạo nhiều gốc gia công
  • 3+2 Machining
  • 3D Stock Model
 

Nhấn vào để xem biểu đồ so sánh Phay

Nhấn vào để xem biểu đồ so sánh Phay 2.5 trục

Nhấn vào để xem biểu đồ so sánh Gia công thô

Nhấn vào để xem biểu đồ so sánh 3X Finishing