WORKNC 5 Axis Machining

WORKNC Extreme Parallel Processing

Gia công song song vượt trội là bước nhảy vọt từ gia công song song nâng cao. Đây thực sự sẽ là công cụ lí tưởng nếu phần cứng máy hỗ trợ đến 24 lõi. Giải pháp gia công song song vượt trội chính là lựa chọn đáng xem xét đối với người dùng vì khả năng tính toán 16 đường chạy dao cùng 1 lúc cho mỗi Workzone.

Các tính năng:

  • Tốc độ tính mỗi workzone nhanh hơn 16 lần 
  • Quản lý phép tính tự động
 

Nhấn vào đây để xem biểu đồ so sánh