WORKNC on the Shop FloorWORKNC on the Shop FloorWORKNC on the Shop FloorWORKNC on the Shop FloorWORKNC on the Shop Floor

PDFWORKNC Shop Floor Editor

Thị trường hiện nay luôn đề cao tính hiệu quả và coi đó là yếu tố quyết định của sự cạnh tranh. Do vậy, các nhà sản xuất phải tìm cách giảm thời gian sản xuất nhưng đồng thời vẫn đảm bảo chất lượng cao.

Shop Floor Editor sẽ là công cụ đắc lực thúc đẩy hiệu quả cho các nhà xưởng bằng việc người vẫn hành đăng ngay công việc đã lập trình sẵn trên shop floor. Nhờ tính linh động vượt trội của công cụ này, khách hàng sẽ không cần liên hệ với đơn vị lập trình của họ nữa mà chỉ cần gửi đến các máy khác nhau là được.

Lướt qua các tính năng:

  • Tất cả tính năng của Viewer
  • Thay đài gá dao
  • Kiểm tra va chạm đài gá dao
  • Xuất chương trình đường chạy dao
  • Tạo/Thay thế gốc phôi
  • Điều chỉnh tốc độ chạy dao trong đường chạy dao
 

Nhấn vào đây để xem biểu đồ so sánh