WORKNC 3 + 2 Axis MachiningWORKNC 3 + 2 Axis MachiningWORKNC 3 + 2 Axis MachiningWORKNC 3 + 2 Axis MachiningWORKNC 3 + 2 Axis Machining

PDFWORKNC Full 3X License

Nhờ các tính năng linh hoạt và chuyên môn hóa , WORKNC giúp việc chuyển bản vẽ thành một chi tiết hoàn chỉnh dễ dàng hơn .

WORKNC Full 3X License là thiết kế lí tưởng, tạo cân bằng giữa tính dễ sử dụng và chức năng vượt trội, tiếp thêm sức mạnh cho lập trình viên.

Bạn có thể tạo được các đường chạy dao mẫu trong WORKNC, với những công việc hoặc chi tiết tương tự nhau, bạn có thể sử dụng đường chạy dao mẫu giúp giảm thiểu thời gian lập trình và nâng cao chất lượng sản phẩm.

Từ khả năng gia công tinh 3D phức tạp đến việc nhận diện tính năng tự động, Full 3X License dễ dàng tiếp cần hơn với các công xưởng sản xuất . 

Các tính năng:

  • 3D Finishing
  • Undercut Remachining
  • Plunge Roughing
  • ISO Finishing
  • Combined z-level and Optimization
  • Spiral core roughing
 

Nhấn vào để xem biểu đồ so sánh Phay

Nhấn vào để xem biểu đồ so sánh Phay 2.5 trục

Nhấn vào để xem biểu đồ so sánh gia công thô

Nhấn vào để xem biểu đồ so sánh 3X Finishing