Brochures

Page 1

Tài liệu quảng cáo WORKNC

WORKNC là hệ thống gần “One Button CAM” nhất với đường chạy dao tự động, hiệu quả mang lại năng suất đáng kể qua số lần gia công ít hơn, tuổi thọ công cụ dài hơn, cải thiện hoàn thành bề mặt và tận dụng máy chính xác và tốt hơn, lập trình CNC nhanh và dễ dàng.

Page 1

WORKNC DENTAL

WORKNC nha khoa là giải pháp tự động cho gia công các bộ phận giả nha khoa, cấy ghép và các cấu trúc trong thời gian ngắn nhất có thể. Trình tự gia công hoàn hảo tối ưu hóa của nó áp dụng công nghệ 3  và 5 trục hiện đại được thử và kiểm nghiệm bởi hàng ngàn người dùng trong các ngành công nghiệp đòi hỏi cao.

WORKNC DENTAL / Cấy ghép

WORKNC Nha khoa sử dụng các thuật toán tiên tiến cho tất cả các chức năng nhận tự động từ nhận lỗ đến vị trí tự động. Tất cả các chức năng này được kết hợp với các công cụ tương tác mạnh mẽ cho việc định vị nhãn hiệu và chính xác. 

Page 1

Giải pháp WORKPLAN

WORKPLAN is a fully-scalable family of manufacturing software solutions, for project management to full ERP, which enables custom manufacturers, project-based and make-to-order companies and job shops to manage their business efficiently.

Page 1

WORKXPLORE 3D

WORKXPLORE 3D is the ideal tool for directly displaying and analyzing 3D CAD files without the need for the original CAD applications. This easy to use software enables novice and experienced users alike to explore any type of standard or native 2D/3D CAD file.