Release Videos Thumbnail
WORKNC CAD/CAM 2020.1 New Release
WORKNC CAD/CAM 2020.1 New Release
WORKNC CAD/CAM 2020.1 New Release
WORKNC CAD/CAM 2020.1 New Release

WORKNC 2020


A- CẢI TIẾN NỔI BẬT 

Gia công thô lựa chọn biên dạng dao (Advanced Toolform)

Một phương pháp gia công mới Z-Level Finishing sử dụng công nghệ Advanced Toolform xuất hiện ở phiên bản WorkNC 2020 giúp tạo đường chạy dao tối ưu dựa trên hình dạng thực tế của công cụ. Nó cho phép những hình dạng công cụ như: barrel, oval, parabol hay bất kỳ hình dạng nào, được tính trên các bề mặt chi tiết, gồm cả negative offsets (allowances). Phương pháp này sử dụng các công cụ đặc biệt như: barrel cutters hoặc kết hợp lens & barrel cutter giúp cắt sâu & rộng hơn ở trục Z-axis, từ đó giảm thời gian gia công và nâng cao chất lượng bề mặt.

Người dùng có thể lựa chọn giữa Planar Machining hoặc Z-level Machining cho gia công 3 trục trong Parallel Finishing, bên cạnh đó, dễ dàng tinh chỉnh chiến lược gia công bằng cách đặt các góc dốc tối thiểu và tối đa (Minimum  Slope Angle and Maximum Slope Angle) để hạn chế các khu vực được gia công theo đối tượng chi tiết hoặc theo biên dạng công cụ. 
Ngoài ra, với công nghệ Advanced Toolform ở phiên bản WorkNC 2020, người dùng có thể gia công 5 trục cho bất kỳ hình dạng công cụ nào.
Những công cụ với biên dạng đặc biệt, có đường kính thân dụng cụ nhỏ hơn so với các công cụ thông thường tạo một điểm tiếp xúc mượt mà giúp cắt sâu hơn mà không ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận. Giải pháp Advanced Toolform ở phiên bản này cho phép gia công đồng thời nhiều mặt cho mô hình dạng khối, dạng bề mặt hay bất kỳ mô hình CAD nào khác.
 
Tùy chọn “Use Profile for Calculation” giúp các tính toán sử dụng hình dạng dao và phát hiện vật liệu chính xác. Về lí thuyết, điều này giúp giảm số lượng các đường cắt thô. Mặt khác, nó mang lại các cơ hội mới cho công cụ hình nón (conical tool) hoặc quản lý Z-step theo độ dài cắt công cụ. 

Thông số Lượng dư mặt đáy (Bottom Stock Allowance)

Ở phiên bản 2020, Các đường chạy dao Global Roughing & Finishing & Optimization có thể xác định Lượng dư mặt đáy (Bottom allowance) ngoài lượng dư gia công truyền thống (stock allowance). Đó là một lượng dư khác được tính theo mũi của dụng cụ cắt có giá trị tuyệt đối tính theo các bề mặt ngang. Trên mặt đứng và nghiêng, lượng dư (allowance) nằm giữa hai giá trị: Stock Allowance và Bottom Allowance. Nó giúp tránh việc các đường chạy dao cắt vào đối tượng ở mặt đáy.
Thông số này giờ sẵn có cho các đường chạy dao sau:
  • Roughing: Global Roughing/Waveform Roughing
  • Finishing: Planar Finishing, 3D Drive Curve Finishing, Between 2 Curves, Variable Step Finishing, ISO Finishing, 3D Finishing, Z-level Finishing, Combined Z-Level + Optimization
  • Optimization: Optimized Planar Finishing, Optimized Z-Level Finishing

Tùy chọn tính toán với thuôn dao (Calculate as straight cutter)

Tùy chọn “Calculate as Straight Cutter” (Tính toán với thuôn dao) trong gia công thô cho phép tạo các đường chạy dao ở các gân sâu và hẹp.


Tùy chỉnh Z-step trong Z-level finishing

Khả năng tùy chỉnh Z Step trong chức năng Z-level finishing giúp cải thiện chất lượng bề mặt 3D tốt hơn 


Một số cải tiến khác: 

Cải tiến Wall Machining

Tham số Minimum Retract Distance có sẵn ở đường chạy dao “Wall Machining” cho phép bạn giảm số lần rút dao

Tùy chỉnh giá trị Internal Smoothing Radius và/hoặc External Smoothing Radius giúp tạo những đường chạy dao mượt mà:

Nhờ kích hoạt Spiral Transitions có sẵn trong hộp thoại “Cutter Movements” khi lập trình một đường chạy dao trên một biên dạng đóng, bạn có thể giảm số lần rút dao.
Tính năng Spiral được kích hoạt khi đường chạy dao đóng liên tiếp
Phay thuận khi chọn phương pháp phay thuận (Climb) hoặc hỗn hợp (mix) 
Phay nghịch khi chọn phương pháp phay nghịch (Conventional)
 
Cải tiến Remachining
Người dùng có thể tạo phay thuận (climb) theo hình học nhờ cải tiến ở Contour Remachining. Lựa chọn Climb Machining on Walls có ở Contour Remachining cho phép đảo ngược các đường Contouring Passess trong quá trình gia công trong khi vẫn giữ nguyên các đường Z-level passes.
 
Minimum Retract Distance in 2D Mode
Thông số “Minimum Retract Distance” có sẵn ở chế độ 2D giúp tối ưu hóa đường chạy dao, tiết kiệm thời gian gia công

 
Phương pháp xuống dao mới
Phương pháp xuống dao mới có ở phiên bản WorkNC 2020 giúp tránh tạo những chuyển động xuống dốc (Ramp-down) trong stock để lại và tránh làm hỏng công cụ, cải thiện thời gian gia công
 
Xác thực tính nhất quán CAD & CAM (Tessellation)
Sau khi kích hoạt WorkZone, tất cả bề mặt dường như được tải và hiển thị chính xác, nhưng trong thực tế một bề mặt nào đó có thể bị thiếu trên mô hình tính toán. Điều này xảy ra do quy trình tessellation trong CAD và CAM được thực hiện bằng những phương thức khác nhau.
Phiên bản WorkNC 2020 bổ sung một công cụ mới để kích hoạt hoặc hủy kích hoạt ở giao diện “Software Configuration”, cho phép người dùng biết trước các sự cố bề mặt có thể xảy ra.
 
Quản lý chiều cao Cusp
Chức năng “Cusp Height Management” có sẵn ở chu trình gia công thô Global Roughing, giờ đã được bổ sung vào đường chạy dao Waveform Roughing. Chức năng này giúp tránh nguy cơ công cụ bị hỏng do phần phôi dư thừa bị bỏ lại trên chi tiết. 
 
Die Flats Roughing - Roughing Model
Chức năng Roughing Model đã có ở phiên bản 2018R1, cho phép rút ngắn 50% thời gian tính toán đường chạy dao bằng việc gán riêng các tham số (tỉ lệ/dung sai) cho Global Roughing, Flat Surface Roughing and Waveform Roughing strategies. Roughing Model giờ được bổ sung vào đường chạy dao “Die Flats Roughing” ở phiên bản 2020 và sẵn sàng có ở cửa sổ “Toolpath Parameters” hoặc ở hộp thoại “Create WorkZone.
 
Tangent to Curve Toolpath - Bottom up Machining
Giờ đây bạn có thể chọn 1 giá trị Z-step âm với option “Toolpath starts on the Curve” trong đường chạy dao "tangent to curve". Lựa chọn này có tác dụng để bắt đầu quá trình gia công từ bên dưới đường curve đã được xác định với tổng chiều sâu đã được xác định bởi tham số Total Machining Depth. Lựa chọn này đặc biệt hữu ích với những dao hình dạng T-Cut.

B- LỢI ÍCH NỔI BẬT Ở WORKNC 2020

1. Cải thiện chất lượng bề mặt

Chất lượng bề mặt 3D được cải thiện tốt hơn nhờ khả năng tùy chỉnh Z Step trong chức năng Z-level finishing

2. Giảm thời gian tính toán

Thời gian tính toán các quá trình gia công Parallel được cải thiện rõ rệt ở phiên bản WorkNC 2020 này

Những cải tiến về thuật toán trong gia công Waveform cũng giúp giảm 70% thời gian tính toán

Giảm gần 70% thời gian khởi tạo stock 3D các model CAD & Casting
 
3. Cải tiến bộ nhớ sử dụng 
Bộ nhớ được quản lý hiệu quả, quá trình chỉ xem xét những mặt cần thiết. Người dùng có thể thực hiện tính toán cùng lúc nhiều nguyên công